Vi köper begagnad IT-utrustning!

Plan för katastrofåterställning av datacenter

Storm with lightning strikes on a dark horizon.
Lästid: 5 Protokoll

För att ha en ordentlig plan för katastrofåterställning av datacenter på plats är det viktigt att identifiera felpunkterna och ha lämpliga procedurer och hårdvara till hands för att åtgärda dessa problem. I det följande diskuteras nödvändiga steg för att säkerställa att IT-infrastrukturen i datacentret har minimal risk för driftstopp. 

Tyvärr kan en katastrof inträffa när som helst.

Fysiska strukturer som datacenter kommer alltid att vara känsliga för potentiella skador.

Datacenter innehåller mängder av känsliga data, vilket gör att beredskapen för sådana här scenarier är avgörande.

Ibland är katastrofen oundviklig.

Att ha rätt plan för katastrofåterställning av datacenter kan göra hela skillnaden.

Katastrofer i datacenter: Är du i riskzonen?

Data Center Disaster Recovery

Det korta svaret är ja, förmodligen.

Oavsett var ditt datacenter är beläget belägenär det viktigt att tänka på de absolut värsta scenarierna när man funderar på katastrofplanen för datacentret.

Vilka faktorer kan utgöra potentiella risker?

För det första är det viktigt att tänka på risken för naturkatastrofer. Befinner du dig på västkusten?

Sedan känner du till riskerna med sannolikheten för jordbävningar och skogsbränder som orsakar förödelse.

Mellanvästern eller östkusten? Hur är det med snöstormar, översvämningar, orkaner, hagel och tornados?

Även ett "normalt" regnoväder kan orsaka stora skador på ett datacenter och dess innehåll om alla förutsättningar är perfekta.

data center disaster recovery plan

Men det handlar inte bara om naturkatastrofer. Cyberattacker och hackare är ett ständigt hot i vår moderna tid. Om senaste rubrikerna är ett tecken på att företagen inte har råd att ignorera risker och skador från externa, av människan skapade källor.

Att skydda ditt företag och eventuellt dina kunders känsliga data börjar med korrekt säkerhetsrutiner.

Att vara proaktiv är bara halva jobbet. Du kan minska risken för totalstopp avsevärt med rätt planer och utbildning av medarbetarna.

Men det är också viktigt att erkänna att ett totalt stopp av verksamheten kan hända.

Och det kan till och med vara bättre att anta att det kommer att ske.

Med rätt beredskaps- och katastrofplan kan skadan begränsas. Som ett resultat kommer ditt företag att vara tillbaka på fötterna innan några betydande problem uppstår.

Katastrofåterställning av datacenter: Var ska man börja?

För att börja med att skydda ditt företag och eventuellt dina kunders viktiga och känsliga data måste du ha rätt säkerhetsrutiner i datacenter.

Att vara proaktiv är dock bara halva jobbet.

Med det sagt kan du minska risken för totalstopp avsevärt med rätt planer och utbildning av medarbetarna.

Men det är också viktigt att erkänna att ett totalt stopp av verksamheten kan hända.

Det kan till och med vara bättre att anta att det kommer att ske.

Med rätt beredskaps- och katastrofplan kommer ditt företag att vara på fötter igen innan något bakslag kan orsaka betydande, permanent skada.

Till att börja med bör du se över vilka policyer och rutiner som för närvarande finns på plats i ditt företag och börja bedöma eventuella potentiella risker.

Bedömning av risk

Driftstopp är extremt kostsamma för datacenter.

Varje återställningsplan börjar med att försöka minimera eventuella driftstopp så mycket som möjligt. Det börjar med att identifiera och bedöma de risker som är förknippade med ditt specifika datacenter.

Fundera över vilka som bör vara involverade i ditt företag. IT-tekniker, nätverksadministratörer, säkerhetspersonal, ledning, investerare eller intressenter kan till exempel vilja bidra med sina egna synpunkter.

Tänk nu på byggnadens infrastruktur. Leta reda på eventuella plan- eller byggnadsplaner och ritningar, nätverksinfrastruktur, utrustningsdiagram - all relevant information som bör utvärderas med avseende på risker och skador.

data center disaster recovery infographhic

Använd dokumenterad information, företagets egen inventering och personalens kunskaper för att lokalisera och åtgärda de allvarligaste sårbarheterna i datacentret.

Det kan t.ex. handla om gammal utrustning, dålig utbildning, smutsig eller skadad ventilation etc.

Underhåll nivåer kan spela en nyckelroll när det gäller risken för driftstopp i ett datacenter.

Fundera över dina nuvarande rutiner och den maximala stilleståndstid som du realistiskt sett har råd med om något skulle inträffa. Fundera över eventuell riskutrustning. Hur skulle du ersätta den? Vilket skick är den i nu?

Genom att utföra regelbundna säkerhets- och underhållsinspektioner kan du spara mer på lång sikt.

Bygg upp en katastrofplan för ditt datacenter

Prioritera nu sannolikheten och allvarlighetsgraden för varje risk.

Dessutom kan det vara en god idé att internt utse ett särskilt katastrofåterställningsteam bestående av anställda.

Det säger sig självt att alla bör vara ordentligt utbildade och förberedda i händelse av en nödsituation.

Med detta sagt kommer utnämningen av ett team bara att förbättra oddsen för en katastrofåterställning av datacentret.

data center recovery

När det gäller teammedlemmar bör du prioritera veteranmedarbetare som är engagerade i företagets framtid.

För det första slipper du slösa tid på att träna och utbilda nya teammedlemmar vartannat år.

Om en allvarlig katastrof skulle inträffa kommer återhämtningsprocessen att underlättas av att du har ett team av medarbetare som du vet att du kan lita på.

När du är klar med dina grundliga riskbedömningar och har gått igenom byggnadsplaner samt eventuella tidigare katastrofplaner är det dags att bygga upp din nya plan.

När du gör detta, överväg varje vinkel före denna punkt - allt du missar eller slätar över kommer bara att skada dig själv i det långa loppet.

I den meningen är återhämtningsplaner mer inriktade på att minimera riskerna och göra eventuella driftstopp så korta som möjligt.

Alla fysiska backup-anläggningar bör också ha sina egna återhämtningsplaner och beredskapsplaner för nödsituationer.

Dessutom bör säkerhetskopior i molnet regelbundet testas med avseende på hastighet.

Du bör också känna till din maximala stilleståndstid och vad du kan förvänta dig under en omstart.

Var alltid redo med en ordentlig återhämtningsplan på plats

Som Benjamin Franklin en gång sa: "Att inte förbereda sig är att förbereda sig för att misslyckas."

Och även om han inte talade om potentiella risker och fel i våra företags digitala datacenter, så är hans ord fortfarande giltiga.

Se därför till att dina planer godkänns av den ledning och de intressenter som krävs på alla nivåer.

Dokumentera noggrant när du utvecklar och underhåller planen så att den är klar kontinuerligt.

Se dessutom till att genomföra årliga inspektioner och nödvändiga tester för att säkerställa att din plan fortfarande är effektiv.

Alla medarbetare ska känna till alla återhämtningsplaner och rutiner vid en nödsituation.

Dessutom bör regelbunden testning och utbildning vara en normal del av företagets årliga plan.

Rätt säkerhets- och riskbedömningar är till stor hjälp när det gäller att förebygga katastrofer.

På samma sätt hjälper det att ha verktyg i framkant för att skydda dina data från nätverksattacker.

Vill du sälja begagnad IT-utrustning?

När du ska uppgradera ditt datacenter eller sälja överflödig IT-utrustning hoppas vi att du tänker på oss.

Vi kan hjälpa dig med dina servrar, dina processorer, och alla dina datorerbland annat.

Vi är ett familjeägt företag som erbjuder branschledande avkastning. Kontakta oss idag för en värdering av fria tillgångar och serviceoffert.

Relaterat Blogg

12 juni 2024
sv_SESwedish