Vi köper begagnad IT-utrustning!

Fallstudie

ExIT Technologies bistår Yellow Freight under konkursen

Lästid: 4 Protokoll

Yellow Freight, ett framstående namn inom den amerikanska transportindustrin, verkar under paraplyet Yellow Corp. Yellow Freight är historiskt känt för sitt omfattande nätverk och har varit en nyckelspelare bland LTL-transportörer, som underlättat transporter av mindre än lastbilslaster över hela landet. Trots sin kapacitet och expansiva verksamhet med över 300 anläggningar stod Yellow Freight inför allvarliga finansiella utmaningar som ledde till en konkursansökan. Detta drastiska steg kom efter en långvarig konflikt med fackföreningen Teamsters Union och otillräckligheten hos ett betydande federalt lån som syftade till återhämtning under pandemin, vilket belyste företagets kamp för att hantera sina skulder och upprätthålla verksamheten.

Under denna utmanande tid spelade ExIT Technologies en avgörande roll genom att hjälpa Yellow Freight att likvidera sina betydande IT-tillgångar och omvandla en kritisk del av sin operativa infrastruktur till nödvändigt kapital för att navigera genom konkursförfarandet.

Utmaningen

Omfattning av IT-tillgångar

I godsterminalmiljöerna använde Yellow Freight robusta IT-system som var avgörande för den dagliga verksamheten. Detta inkluderade JLT Forklift Mounted Tablets, som var avgörande för uppdateringar av realtidsdata direkt från det operativa golvet, Panasonic FZ-G1 Tablets som användes av fältarbetare på grund av deras hållbarhet, och Dolphin Barcode Scanners som var avgörande för korrekt logistik och lagerhantering.

Kontorspersonalen på Yellow Freight förlitade sig på en mängd olika IT-utrustning för att stödja sina administrativa och operativa uppgifter. Stationära datorer och bärbara datorer fanns överallt på kontoret och underlättade logistikhantering, kundsupport och dagliga administrativa funktioner. Utrustningen i Yellow Freights datacenter var grundläggande för verksamhetens effektivitet och tillförlitlighet. Utrustningen bestod av kraftfulla servrar och bladcentraler som hanterade storskalig databehandling och lagring. Flash-lagringssystem och spine switchar spelade en avgörande roll för att upprätthålla robusta interna nätverksanslutningar och säkerställa sömlös kommunikation i företagets omfattande nätverk.

Krav på efterlevnad och certifiering

ExIT Technologies tillgodosåg Yellow Freights behov av en miljövänlig och korrekt hantering av IT-tillgångar. Genom att uppfylla företagets 165 punkters krav på efterlevnad säkerställde ExIT Technologies att de högsta standarderna följdes. Våra certifieringar, inklusive R2v3 för ansvarsfull återvinning, ISO 9001 för kvalitetsledning, ISO 14001 för miljöledning och ISO 45001 för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, underströk vårt engagemang för excellens och hållbarhet vid bortskaffande av tillgångar.

Vårt tillvägagångssätt

Strategi för samarbete

ExIT Technologies implementerade en samarbetsstrategi för att hantera avvecklingen av Yellow Freights IT-tillgångar på ett effektivt sätt. Vår strategi innebar ett nära samarbete med flera nivåer inom företaget, från IT-chefen till datacenter- och anläggningscheferna. På så sätt säkerställde vi en omfattande förståelse för de logistiska och tekniska kraven. Vi satte in team på plats på olika platser för att effektivt paketera och transportera utrustningen tillbaka till våra bearbetningsanläggningar, vilket säkerställde att varje aspekt av operationen planerades och genomfördes noggrant.

Samordning och logistik

Logistiken i vår verksamhet krävde strikt efterlevnad av snäva tidsfrister, särskilt när det gällde utgången av hyresavtal för byggnader och samlokalisering. Vårt team hanterade unika krav på lokalerna som varierade från plats till plats, inklusive att skaffa nödvändiga försäkringar och säkerhetstillstånd. Vi samordnade också med fastighetsförvaltningen för att hantera logistik som t.ex. frakttider och användning av frakthissar.

Verkställighet

Driftsättning på plats

För att underlätta en effektiv hantering och bearbetning av Yellow Freights IT-tillgångar skickade ExIT Technologies ut specialiserade team till olika platser på företaget. Dessa team ansvarade för den noggranna hanteringen av all utrustning och såg till att varje del var ordentligt säkrad och redo för transport till våra anläggningar.

Hantering och bearbetning av utrustning

När IT-tillgångarna nådde våra bearbetningscenter genomgick de noggranna tester för att bedöma deras skick och funktionalitet. Den funktionsdugliga utrustningen förbereddes sedan för återförsäljning. Under hela denna process säkerställde vi att alla Bortskaffande av IT-tillgångar Alla behov tillgodosågs, branschens bästa praxis följdes och alla lagstadgade krav uppfylldes. Denna fas var avgörande för att maximera återvinningsvärdet för Yellow Freight och förvandla deras överflödiga tillgångar till värdefullt kapital under en kritisk omstruktureringsperiod.

Resultat

ExIT Technologies ingripande ledde till betydande ekonomisk avkastning för Yellow Freight genom återförsäljning av IT-utrustning. En betydande check utfärdades till Yellow Freight, som representerade värdet av de vidareförsålda IT-tillgångarna, vilket gav avgörande likviditet under konkursprocessen. Vårt engagemang för efterlevnad och iakttagande av strikta tidsfrister säkerställde en sömlös verksamhet utan juridiska eller ekonomiska bakslag. ExIT Technologies tillhandahöll dessutom löpande stöd under flera månader och hjälpte Yellow Freight med smidig drift och övergångar under denna utmanande period.

Avveckling av datacenter

Vår avvecklingsinsats var specialiserad och skräddarsydd för de unika behoven i Yellow Freights datacenter. Vi hanterade komplicerade uppgifter som att avlägsna kablar på ett säkert sätt och skydda upphöjda golvsystem för att förhindra skador under borttagning av utrustning. Komplexiteten i avvecklingen av colocation, som innebär samordning med flera intressenter och efterlevnad av specifika protokoll, hanterades med precision. Detta säkerställde att alla avvecklingsaktiviteter utfördes utan att störa anläggningarnas integritet eller de tjänster som skulle överföras.

Slutsats

ExIT Technologies expertis och noggranna tillvägagångssätt var avgörande för att klara av de utmaningar som Yellow Freight stod inför under konkursfasen. Vår omfattande strategi, från avveckling av tillgångar till Avveckling av datacenterMed hjälp av en väl genomtänkt ITAD-strategi kunde man hitta en lösning som inte bara gav omedelbara ekonomiska fördelar utan också upprätthöll efterlevnaden och den operativa kontinuiteten. Den här fallstudien understryker vikten av en välplanerad ITAD-strategi och visar hur strategisk tillgångsförvaltning kan vända potentiella förluster till värdefulla möjligheter för återhämtning och tillväxt.

[Feedback från Yellow Freights IT-avdelning]

Kontakta oss

På ExIT Technologies är vi specialiserade på att omvandla utmaningar med IT-tillgångar till möjligheter för tillväxt och ekonomisk återhämtning. Om ditt företag navigerar genom komplexa övergångar, står inför ekonomiska svårigheter eller helt enkelt vill optimera värdet på dina IT-tillgångar, är vi här för att hjälpa till. Oavsett om det handlar om att avveckla datacenter, hantera omfattande IT-utrustning eller säkerställa efterlevnad av branschstandarder, är vårt expertteam utrustat för att leverera exceptionella resultat.Kontakta oss idag för att boka en konsultation och börja maximera värdet av dina IT-tillgångar. Låt oss hjälpa dig att förvandla dina IT-utmaningar till strategiska fördelar.

Skicka ett förfrågan

Vi köper IT-utrustning, skicka en lista för att få ett kontanterbjudande

 • Vi köper IT-utrustning, skicka en lista för att få ett kontanterbjudande.

 • Dolda
 • Dra filer hit eller
  Godkända filtyper: jpg, png, gif, pdf, csv, xls, xlsx, doc, docx, jpeg, zip, Max filstorlek: 20 MB, Max antal filer: 5.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

  Avveckling Guide

  Ladda ner vår checklista för konsolidering av datacenter för att maximera avkastningen på din utrustning. Hämta din kopia här!

  Få våra senaste Artiklar

  Registrera dig för att få våra senaste artiklar levererade direkt till din inkorg varje vecka!

  Registrera dig för att få våra senaste artiklar levererade direkt till din inkorg varje vecka!

  Relaterat Fallstudie

  sv_SESwedish